Partij van de Arbeid stemt tegen bioboardfabriek

Archieffoto: De drie raadsleden van de PvdA
Foto: PR PvdA Goeree-Overflakkee

Op donderdag 20 mei sprak de gemeenteraad opnieuw over het verzoek van Comgoed B.V. om op het bedrijventerrein in Oude-Tonge een bioboardfabriek te vestigen.

Persbericht PvdA

Comgoed is sinds 2016 met het college in gesprek om deze fabriek in Oude-Tonge te vestigen. Het geldende bestemmingsplan laat echter geen ruimte voor de vestiging van een dergelijk industrieel complex. Toch steunden 14 raadsleden de komst van de fabriek. Dat waren de raadsleden van SGP, CDA, ChristenUnie en de VVD. Van het CDA stemde overigens niet alle raadsleden voor de komst van de fabriek. Twaalf andere raadsleden waren tegen, zo ook de drie raadsleden van de PvdA. Zij leggen uit waarom ze tegen zijn.

Akkoord

Het college bestaat uit wethouders van de SGP, VKGO, CDA en VVD. Zij hebben de raad voorgesteld om akkoord te gaan met een verklaring van geen bedenkingen voor de vestiging van de fabriek in Oude-Tonge. Dat is de eerste stap in het vergunningenproces naar een dergelijke fabriek. De Provincie heeft een belangrijk aandeel in dit proces.

De gemeenteraad zal op termijn een definitief oordeel moeten vellen.

Mens en milieu centraal

“De PvdA stelt mens en milieu centraal,” laat een woordvoerder weten middels dit persbericht. “Reden voor een stevig standpunt tegen de komst van een bioboardfabriek.” PvdA-raadslid Cees Grinwis stelt dat het in Oude-Tonge om een bedrijventerrein gaat. “Dat is dus geen industrieterrein. Dat was in 2013 een duidelijke keuze van de gemeenteraad, inclusief de beperkingen voor omvang, aard van de bedrijven en de milieucategorie. Dit om een goede leefomgeving voor mensen, natuurbescherming en bedrijvigheid in balans samen te laten gaan.”

“De recente ‘goednieuwsshow’ van Comgoed schetst dat anders,” gaat Grinwis verder. “‘Last van ongewenste geuren, wel nee het ruikt naar bos’. ‘Veel verkeersbewegingen, wel nee veel materiaal komt van het eiland’ (red.: blijkt 10% te zijn).”

Al zo lang

Andere fracties kiezen voor de vestiging, dat zijn VVD, SGP en ChristenUnie. Volgens de PvdA is dat omdat de ondernemer al zo lang (sinds 2016) met het college in gesprek is. Maar dat is niet de keuze van de PvdA. “Immers, de fabriek staat er voor 50 jaar, zoals Comgoed zelf aangeeft. Dat kun je inwoners en de natuur niet aandoen,” vindt de partij. “Kortom, zoals Cees Grinwis het samenvatte ‘genoeg’d’ dan ook genoeg’d’ om maar eens een Ouddorps gezegde te gebruiken’. De PvdA zet mens en omgeving centraal.”

Praat mee

Wil jij meepraten over belangrijke onderwerpen? Wil jij je stem laten horen bij de Partij van de Arbeid? Neem contact op via de Facebookpagina van de partij. Of houd die pagina in de gaten voor de aankondiging voor de eerstvolgende inloopfractie.