Toiletgebruik kan veel vertellen over corona

Foto: Afbeelding van coroparisien via Pixabay

De poep van zo’n 10 miljoen mensen moet meer inzicht geven in de verspreiding van corona. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het corona-virus in ontlasting van mensen te vinden is. Zelfs voordat ze klachten krijgen.

Door Rein Tuininga

De resultaten van de onderzoeken zijn voor iedereen te bekijken op het coronadashboard van de Rijksoverheid. Het gaat om resultaten van een landelijk rioolwateronderzoek bij 80 meetlocaties. Door deze data te verzamelen is op regionaal niveau steeds beter te zien waar het virus de kop op steekt.

Onderzoek

Sinds april onderzoekt het RIVM wekelijks rioolwatermonsters op de aanwezigheid van het corona-virus. In de afgelopen periode is het aantal meetpunten daarvoor uitgebreid van 29 naar 80. Daarmee wordt het rioolwater van zo’n 10 miljoen mensen onderzocht op het virus. Uiteindelijk worden in september alle ruim 300 rioolwaterzuiveringsinstallaties aan het dashboard toegevoegd.

Het rioolwateronderzoek is gericht op rioolwater van grote groepen mensen en kan niet herleid worden naar een of enkele personen. Het is dus niet mogelijk nieuwe individuele besmettingen op te sporen via het rioolwater. De informatie kan wel herleid worden naar een bepaald gebied van de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Test

Eén keer per week testen onderzoekers rioolwater dat over 24 uur verzameld is. De resultaten laten zien hoeveel virusdeeltjes in het water zitten. Niet bij alle mensen die corona hebben is het virus aan te tonen in de ontlasting. Sommige mensen die besmet zijn hebben meer virusdeeltjes dan anderen. En niet alle mensen die het corona-virus in hun ontlasting hebben, hebben gezondheidsklachten.

Rotterdam Rijnmond

De monsters worden afgenomen per veiligheidsregio. Voor Goeree-Overflakkee wordt dus gekeken naar Rotterdam Rijnmond. Het gaat specifiek om het aantal virusdeeltjes in een milliliter rioolwater afkomstig van de testlocaties. Voor dit regionale cijfer wordt uitgegaan van het totaal aantal aangetroffen virusdeeltjes in een week, gedeeld door het aantal onderzoeklocaties. Voor de regio Rotterdam Rijnmond staat dat getal nu op 604. Het landelijk gemiddelde staat echter op 252,44.

Nog geen conclusies

Aan het huidige onderzoek kunnen daardoor nog geen conclusies verbonden worden. Hiervoor moet nog meer onderzoek gedaan worden. Bijvoorbeeld naar hoe sterk de waarden worden beïnvloed door de regen. Wel geven deze data een indicatie van de verspreiding van het virus. De toename van het aantal virusdeeltjes komt overeen met wat in de cijfers terug te vinden is.

Coronadashboard

“Met het dashboard brengen we in kaart hoe het corona-virus zich verspreidt. Ook op lokaal niveau,” zegt minister Hugo de Jonge. “En dat is belangrijk. Want als je lokaal goed zicht hebt op nieuwe besmettingen, kun je ook daar maatregelen nemen. Kortom: hoe meer data, hoe sneller we kunnen ingrijpen als het virus ergens oplaait. Daarom is het goed dat we het dashboard op deze manier blijven aanvullen.”